Íocaíocht a iarchur

Forais chruatain

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann iarchur a éileamh ar fhorais chruatain. Ní mór:

  • caillteanas nó costas suntasach neamhthuartha agus dosheachanta a bheith tagtha romhat sa bhliain reatha
  • agus
  • dá dheasca, nach bhfuil tú in ann anois an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc gan cruatan iomarcach airgeadais a chothú.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha seo a leanas, féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt. Níl an t-iarchur seo srianta d’úinéirí-áititheoirí.

Teastóidh sé i d’éileamh go ndéanfá nochtadh iomlán ar do chúinsí airgeadais agus féadfaidh sé go mbeidh ort eolas breise agus cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil.

Déanfaidh muid cinneadh iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt a dheonú. Éiríonn an t-iarchur seo chun bheith dlite, móide ús, nuair a thagann deireadh leis an socrú um iarchur nó in aon imeacht ábhartha eile.

Ní dheonófar iarchur sa chás nach raibh súil le costais, is cuma iad a bheith suntasach nó nach ea. Cuirfear do chuid cúinsí pearsanta san áireamh. Áiríonn sé seo baill eile teaghlaigh a bhfuil ioncam acu agus a fhéadfaidh íocaíocht a chur i dtreo chostais an teaghlaigh, an CMÁ san áireamh.

Tá samplaí iomlána den iarchur seo sna Treoirlínte maidir le CMÁ a iarchur nó a iarchur i bpáirt.

Cén chaoi a bhféadtar cur isteach ar an iarchur seo?

Comhlánaigh an Fhoirm LPT2 agus déan í a thíolacadh ar líne nó tríd an bpost chuig an mBrainse CMÁ Ní mór duit an t-eolas breise a chur san áireamh maidir leis an gcaillteanas nó an costas a tabhaíodh.

Ba chóir go mbeadh sonraí san áireamh i d’aighneacht maidir le hioncam an teaghlaigh ó gach foinse. Féadfaidh sé go n-iarrfaidh muid tuilleadh eolais nuair a fhaigheann muid an fhoirm agus na cáipéisí.