Cáin Mhaoine Áitiúil - céard is gá duit a dhéanamh le haghaidh 2023

Léargas ginearálta

Is é an dáta dlite le haghaidh Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) gach bliain ná an 1 Samhain. Ciallaíonn sé seo go mbeidh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ do 2023 ar aghaidh más maoin chónaithe í ar an 1 Samhain 2022.

Is gá duit an muirear CMÁ do 2023 a íoc más tú an duine dliteanach do CMÁ ar an 1 Samhain 2022. Tá tú fós mar an duine dliteanach má dhíolann nó má aistríonn tú do mhaoin idir an 1 Samhain 2022 agus an 31 Deireadh Fómhair 2023. 

Le seiceáil má tú agus do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ, féach Dliteanas le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Tá do mhuirear CMÁ bunaithe ar do luacháil maoine amhail an 1 Samhain 2021. Cinnfidh do luacháil ar do mhaoin ar an dáta seo do mhuirear CMÁ le haghaidh gach bliain suas go dtí 2025.

Baineann sé seo le maoine nua-thógtha nó athchóirithe atá do-áitrithe ar an 1 Samhain 2021, ach atá feiliúnach le húsáid mar áit chónaithe ar an 1 Samhain 2022.

Braithfidh an méid atá le déanamh agat do 2023 ar an méid seo a leanas:

  • an raibh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ in 2022
  • ar tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2023.

Tabhair do d'aire

Má tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas, ba chóir go mbeadh do mhaoin luacháilte agus Tuairisceán CMÁ tíolactha agat faoin 2 Nollaig 2022. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Ar aghaidh: Maoine a tháinig de bheith faoi dhliteanas