Cáin Mhaoine Áitiúil - céard is gá duit a dhéanamh le haghaidh 2024

Maoine a tháinig de bheith faoi dhliteanas

Tá do mhaoin chónaithe nua-dhliteanach don Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) in 2024 más rud é:

  • gur maoin chónaithe nua-thógtha atá inti a críochnaíodh tar éis an 1 Samhain 2022 agus roimh an 1 Samhain 2023
  • tháinig sé de bheith áitithe, nó má tá sí feiliúnach le húsáid mar áit chónaithe tar éis an 1 Samhain 2022 agus roimh an 1 Samhain 2023.

Is é an dáta luachála i leith CMÁ ná an 1 Samhain 2021. Ciallaíonn seo go mbeidh ort do mhaoin a luacháil amhail is go raibh sí ann ar an 1 Samhain 2021.

Tá do mhuirear CMÁ bunaithe ar luacháil do mhaoine amhail an 1 Samhain 2021. Cinnfidh do luacháil ar do mhaoin ar an dáta seo do mhuirear CMÁ le haghaidh 2024 agus 2025.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus samplaí cabhracha, féach Maoine a thagann de bheith faoi dhliteanas CMÁ.

Beidh ort an méid seo a leanas a dhéanamh:

  1. Féinmheasúnú a dhéanamh ar luach do mhaoine atá anois faoi dhliteanas, amhail ar an dáta luachála 1 Samhain 2021. Ciallaíonn seo go mbeidh ort luach do mhaoine a chinneadh amhail is go raibh sí lánchríochnaithe ar an 1 Samhain 2021.
  2. Do luacháil a thíolacadh mar chuid de do Thuairisceán CMÁ ar nó roimh an 1 Nollaig 2023.
  3. Socruithe a dhéanamh chun do mhuirear CMÁ a íoc.

Do mhaoin a chlárú

Beidh ort do mhaoin a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mura raibh tú cláraithe roimhe seo chun críche CMÁ nó Dleachta Stampa. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Maoin a chlárú le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Má tá do mhaoin cláraithe cheana féin le haghaidh CMÁ, ba chóir duit rochtain ar do thaifead maoine leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Díolúintí CMÁ

Tá maoine áirithe díolmhaithe ó CMÁ má chomhlíonann siad na coinníollacha cáilitheacha. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do 2022 go dtí 2025.

Iarchur CMÁ

Féadfaidh tú íocaíocht do CMÁ a iarchur má chomhlíonann tú coinníollacha sonraithe áirithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach D’íocaíocht Cánach Maoine Áitiúla a iarchur.

Ar aghaidh: Spriocdhátaí um thíolacadh agus íoc