Ioncam ó chíos in Éirinn

Cén chaoi a ndearbhaítear d'ioncam ó chíos?

Ní mór duit d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar do thuairisceán cánach bliantúil.

Más lú do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, bain úsáid as moChúrsaí chun é a dhearbhú trí do Thuairisceán Cánach Ioncaim. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint.

2019 agus blianta ina dhiaidh:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'
  • iarr ‘Ráiteas Dliteanais’
  • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
  • ar an leathanach ‘Ioncam neamh-ÍMAT’, roghnaigh ‘Ioncam eile’ agus cuir ‘Ioncam ó Chíos’ leis.
  • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Más mó do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, beidh ort clárú le haghaidh féinmheasúnú. Bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar d’Fhoirm 11. Tá tuilleadh eolais le fáil ar Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) a chomhlánú i Do thuairisceán cánach a thíolacadh.

Má tá ioncam ó chíos agat i leith maoin atá taobh amuigh d’Éirinn, féach an rannán ar ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Má dhíolann tú ceann de do mhaoine cíosa, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a íoc.

Más tiarna talún neamhchónaitheach thú, tá tú i dteideal creidmheas don cháin a asbhaineann do thionónta. Ní mór duit Foirm R185 a thíolacadh le do thuairisceán cánach chun é seo a éileamh. Féadfaidh tú roghnú seirbhísí gníomhaire bailithe cíosa a úsáid. Duine cónaitheach atá sa duine seo agus bailíonn sé nó sí an cíos ar do shon agus déanann sé nó sí an cháin ioncam a thíolacadh ar do shon. Má úsáideann tú gníomhaire, ní bheidh ar do thionónta cáin a asbhaint ón gcíos íoctha don ghníomhaire.

An Faoiseamh Seomra ar Cíos

Má ligeann tú seomra nó seomraí amach ar cíos san aon áit chónaithe s’agat nó i do phríomháit chónaithe mar chóiríocht chónaitheach, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh an fhaoisimh seomra ar cíos.