Ioncam ó chíos in Éirinn

Cén chaoi a ndearbhaítear d'ioncam ó chíos?

Ní mór duit d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar do thuairisceán cánach bliantúil.

Más lú do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, bain úsáid as moChúrsaí chun é a dhearbhú trí d’Fhoirm 12. 

Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaí
  • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
  • Roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí
  • Ar an leathanach ‘Ioncam neamh-ÍMAT’, roghnaigh ‘Ioncam eile’ agus cuir ‘Ioncam ó Chíos’ leis.

Más mó do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, beidh ort clárú le haghaidh féinmheasúnú. Bain úsáid as Seirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar d’Fhoirm 11. Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi le Foirm 11 a thíolacadh le fáil i Do thuairisceán cánach a thíolacadh .

Má tá ioncam ó chíos agat i leith maoin atá taobh amuigh d’Éirinn, féach an rannán ar ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Má dhíolann tú ceann de do mhaoine cíosa, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a íoc. 

Más tiarna talún neamhchónaitheach thú, féadfaidh tú creidmheas don cháin a asbhaineann do thionónta a éileamh. Ní mór duit Foirm R185 a thíolacadh le do thuairisceán cánach chun é seo a éileamh. Féadfaidh tú roghnú seirbhísí gníomhaire bailithe cíos a úsáid. Duine cónaitheach atá sa duine seo agus bailíonn siad an cíos ar do shon agus déanann siad an cháin ioncam a thíolacadh ar do shon. Má úsáideann tú gníomhaire, ní bheidh ar do thionónta cáin a asbhaint ón gcíos íoctha don ghníomhaire.

An Faoiseamh Seomra ar Cíos

Má ligeann tú seomra nó seomraí amach ar cíos san aon áit chónaithe s’agat nó i do phríomháit chónaithe mar chóiríocht chónaitheach, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh an fhaoisimh seomra a ligean ar cíos