Ioncam ó chíos in Éirinn

Cén chaoi a ndearbhaítear d'ioncam ó chíos?

Ní mór duit d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar do thuairisceán cánach bliantúil. Más lú do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, bain úsáid as moChúrsaí chun é a dhearbhú trí do Thuairisceán Cánach Ioncaim. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint.

2019 agus blianta dá éis:

  1. Sínigh isteach ar moChúrsaí
  2. Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’.
  3. Iarr ‘Ráiteas Dliteanais’.
  4. Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.
  5. Ar an leathanach ‘Ioncam neamh-ÍMAT’, roghnaigh ‘Ioncam eile’ agus cuir ‘Ioncam ó Chíos’ leis.
  6. Comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Más mó do ghlan-ioncam ó chíos ná €5,000, beidh ort clárú le haghaidh Féinmheasúnú. Bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’ioncam ó chíos a dhearbhú ar d’Fhoirm 11. Tá tuilleadh eolais i leith Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) a chomhlánú le fáil ar Do thuairisceán cánach a thíolacadh.

Má tá ioncam ó chíos agat i leith maoin atá taobh amuigh d’Éirinn, féach an rannán ar Ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Má dhíolann tú ceann de do mhaoine cíosa, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a íoc.

Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Más tiarna talún neamhchónaitheach thú, tá tú i dteideal creidmheas a éileamh don cháin a asbhaineann do thionónta. Roimh an 01 Iúil 2023, bhí ort Foirm R185 a thíolacadh le do thuairisceán cánach chun é seo a éileamh. Ón 01 Iúil 2023, tá nós imeachta nua i bhfeidhm. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cáin Shiarchoinneálach ar Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Féadfaidh tú roghnú seirbhísí gníomhaire bailiúcháin a úsáid. Roimh an 01 Iúil 2023, thíolacfadh gníomhaire bailiúcháin Tuairisceán Cánach Ioncaim ar do shon. Ón 01 Iúil 2023, níl dualgas ar ghníomhaire bailiúcháin tuairisceán a thíolacadh ar do shon a thuilleadh. Seachas sin, féadfaidh siad cáin a asbhaint agus a íoc ag baint úsáid as an gcóras nua NLWT. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cáin Shiarchoinneálach ar Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

An Faoiseamh i leith Seomra a Ligean ar Cíos

Má ligeann tú seomra nó seomraí amach ar cíos san aon áit chónaithe s’agat nó i do phríomháit chónaithe mar chóiríocht chónaitheach, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh an Fhaoisimh i leith Seomra a Ligean ar Cíos.