Ioncam ó chíos in Éirinn

Scéimeanna dreasachta cánach d'ioncam cíosa

Má tá maoin chíosa agat, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann éileamh a dhéanamh ar cheann amháin de na scéimeanna dreasachta cánach seo a leanas:

Ní fhéadtar Faoiseamh faoi Alt 23 a éileamh ná faoiseamh faoin Scéim Uile-Tíre Athchóirithe a dhéantar tar éis 31 Iúil 2008 um:

  • obair tógála
  • athchóirithe 
  • comhshó

Tá neart scéimeanna éagsúla cíos chun ceannach ann. Ceadaíonn maoin a ligean ar cíos ar thréimhse thrialach, sula ndéanann do thionónta cinneadh an é a cheannach.

Srian ar Shaothraithe Ardioncaim (SSA)

Má dhéanann tú éileamh ar aon cheann de na scéimeanna dreasachta thuasluaite, féadfaidh sé go bhfuil an SSA ag imirt tionchair ort. 

Ar aghaidh: Préimheanna ar léasanna