Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Dualgais chánach tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Tabhair do d’aire

Athraíodh na sonraí agus na nósanna imeachta thíos ar an 01 Iúil 2023. Féadtar tuilleadh sonraí faoin athrú seo a fháil in Cáin Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Más tiarna talún neamhchónaitheach thú, chun cáin a íoc ar d’ioncam ó chíos Éireannach, tá dhá rogha agat:

  • gníomhaire bailiúcháin a fhostú (féach ar an gcéad leathanach eile)
  • iarraidh ar do thionónta 20% den chíos dhlite a choinneáil siar agus é a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh sé go mbeidh ort Tuairisceán Cánach Ioncaim Éireannach a thíolacadh má tá ioncam eile (seachas cíos) agat sa Stát. Níl aon dualgas tíolactha Cánach Ioncaim eile agat más rud é:

  • nach bhfuil aon ioncam eile agat sa Stát
  • agus
  • go bhfuil gníomhaire bailiúcháin fostaithe agat chun tuairisceán a thíolacadh i leith d’ioncam cíosa.

Tabhair do d'aire

Ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim Éireannach a thíolacadh mura bhfuil gníomhaire bailiúcháin fostaithe agat.

Tá tú i dteideal faoiseamh a éileamh ar chostais a cheadaítear agus an brabús cíosa á ríomh agat. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cé na costais a cheadaítear?

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal cuid de na liúntais phearsanta a fháil. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Tax and Duty Manual Part 45-01-01.

Tabhair do d'aire

Ní mór duit clárú le haghaidh Cánach Corparáide (CC) más gníomhaire bailiúcháin thú do thiarna talún corparáideach neamhchónaitheach.

Ar aghaidh: Gníomhaire bailiúcháin