Faoiseamh ar Sheomra a Ligean ar Cíos

Léargas ginearálta

Má ligeann tú seomra ar cíos i do theach, féadfaidh sé go bhfuil an t-ioncam a fhaigheann tú díolmhaithe ó cháin.

Ní mór nach sáraíonn an t-ioncam a fhaigheann tú teorainn na díolúine. Má sháraíonn sé, gearrtar cáin ort ar an méid iomlán.

Ní féadfar ach le cáiníocóirí aonair an faoiseamh a éileamh.

Ar aghaidh: Céard iad na coinníollacha is gá a chomhlíonadh?