Faoiseamh ar Sheomra a Ligean ar Cíos

Cén cineál áit chónaithe a cháilítear?

Áit chónaithe phríomha nó aonair

Is é d’áit chónaithe phríomha ná an teach ina gcónaíonn tú an chuid is mó den bhliain agus an áit a mbíonn súil ag cairde leis go gcónaíonn tú ann. Ní gá duit bheith i d’úinéir ar an maoin chun faoiseamh a éileamh.

Ní mór don sheomra nó na seomraí bheith i maoin chónaithe atá lonnaithe in Éirinn. Ní mór duit é a úsáid mar do phríomháit chónaithe i rith na bliana cánach.

Aonad féinchuimsitheach

Féadfaidh aonad féinchuimsitheach laistigh den teach a bheith i gceist leis an seomra nó na seomraí ar cíos, ar nós árasán íoslaigh nó garáiste athchóirithe. Mura bhfuil an t-aonad ceangailte leis an maoin, ní fhéadfaidh sé cáiliú don fhaoiseamh.

Úsáid gnó nó cóiríocht d’aíonna

Ní mór do do thionóntaí an seomra a úsáid ar bhonn fadtéarmach. Ní fhéadfaidh tú faoiseamh a éileamh ar sheomraí a úsáidtear ar mhaithe le cuspóirí gnó.

Tabhair do d'aire

Ní cháilíonn fanacht ghearrthéarmach a sholáthraítear trí chóiríocht leaba agus bricfeasta, teach aíochta nó suíomhanna áirithinte-ar-líne a sholáthar d’fhaoiseamh.

Ar aghaidh: Cén chaoi a bhfuil tionchar aige ar fhaoisimh agus ar chánacha eile?