An Faoiseamh Cánach i leith Ús Morgáiste (Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse – FCF)

Léargas ginearálta

Is éard atá san Fhaoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste ná faoiseamh cánach atá bunaithe ar an méid úis a íocann tú in aon bhliain chánach i leith iasacht morgáiste cháilitheach.

Féadtar Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste a éileamh i leith ús a íocann tú ar iasacht a úsáidtear chun an áit chónaithe a cheannach, a dheisiú, a fhorbairt nó a fheabhsú. Féadtar an faoiseamh seo a éileamh suas go 31 Nollaig 2020.

Ní mór an iasacht morgáiste cháilitheach a thógail amach idir 1 Eanáir 2004 agus 31 Nollaig 2012.

Ar aghaidh: Céard is iasacht morgáiste cháilitheach ann?