Creidmheas Cánach i leith Ús ar Mhorgáiste

Léargas ginearálta

Tugtar isteach leis an mBille Airgeadais, 2023, Creidmheas Cánach sealadach bliana i leith Ús ar Mhorgáiste. Baineann an creidmheas le cáiníocóirí a rinne íocaíochtaí maidir le hiasacht cháilitheach le haghaidh príomháit chónaithe phríobháideach. Níl an Creidmheas Cánach i leith Ús ar Mhorgáiste ar fáil ach amháin don bhliain 2023. 

Tá an faoiseamh ar fáil d'úinéirí tí a bhfuil iarmhéid morgáiste amuigh idir €80,000 agus €500,000 acu amhail an 31 Nollaig 2022.

Tá an creidmheas ar fáil maidir leis an méadú a tháinig ar ús a íocadh in 2023 thar ús a íocadh in 2022. Socraítear uasteorainn de €6,250 ar an tsuim a cháilíonn le haghaidh faoisimh ag an ráta caighdeánach cánach, 20%, in aghaidh na maoine. Tá sé seo comhionann le creidmheas cánach uasta de €1,250.

Ar aghaidh: Coinníollacha cáilithe