Ioncam ó chíos in Éirinn

Préimheanna ar léasanna

Féadfar go bhfaigheann tú préimh as léas a dheonú a mhaireann tráth níos gaire ná 50 bliain. Más ea, caithfear le sciar den phréimh mar chíos. Déantar do phréimh a mheasúnú sa chéad bhliain.

Ní mór cuid an léis a chaithfear leis mar chíos a ríomh. Chun é seo a ríomh, bain úsáid as an bhfoirmle seo:

P - ((N - 1) / 50) x P

P = méid na préimhe a íocadh

N = tréimhse an léasa.

Déanfar thú a mheasúnú ar an méid seo, chomh maith le haon bhrabús ó chíos.

I measc na n-íocaíochtaí eile a gcaitear leo mar phréimh, tá:

  • cnapshuim a íoctar in áit cíos iomlán
  • méid a íoctar as léas a ghéilleadh
  • méid a íoctar as athrú nó tarscaoileadh léasa.

Má mhéadaíonn luach na maoine cíosa, féadtar caitheamh leis sin mar phréimh, sa chás go bhfuil dualgas ar an gcíosaí obair a dhéanamh ar an maoin.

Féach an lámhleabhar ar Léasanna le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndearbhaítear d'ioncam ó chíos?