Tarscaoileadh díolúine – bearta idirthréimhseacha CBL

Tá bearta idirthréimhseacha Cánach Breisluacha (CBL) ann maidir le ligean maoine áirithe. Níl feidhm ag na bearta seo ach amháin i gcás :

  • bhí an léas níos lú ná deich mbliana
  • agus
  • sa chás gur tharscaoil an tiarna talún ceart s'acu chun díolúine ó CBL i dtaca le ligean roimh 1 Iúil 2008.

Tá treoir maidir leis an rogha chun cáin a ghearradh ar ligean clúdaithe faoi earraí dho-aistrithe a ligean.

Tá tuilleadh eolais ar na bearta idirthréimhseacha a bhaineann leis na rialacha um tharscaoileadh díolúine le fáil sa rannán Treoir breise.