Tarscaoileadh díolúine – bearta idirthréimhseacha CBL

Tá bearta idirthréimhseacha Cánach Breisluacha (CBL) ann le haghaidh maoine a ligeadh ar léasanna nach mó ná deich mbliana sa chás gur tharscaoil an tiarna talún ceart s'acu chun díolúine ó CBL i dtaca le ligean roimh 1 Iúil 2008.

Tá tuilleadh eolais ar na bearta idirthréimhseacha a bhaineann leis na rialacha um tharscaoileadh díolúine le fáil sa rannán Treoir breise.