Clárú le haghaidh cánach

Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar iontaobhas nó mar chomhpháirtíocht

Nuair a bhunaítear iontaobhas nó comhpháirtíocht, ní mór duit nó do ghníomhaire cánach na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi. Má tá gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar son do chomhpháirtíochta, ba chóir dóibh iarratas a thíolacadh ar líne ar do shon trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Mura bhfuil gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar do chomhpháirtíochta, ní mór duit Foirm TR1 a chomhlánú a fhéadtar a úsáid chun:

Ní mór d'iontaobhais nó comhpháirtíochtaí neamhchónaitheacha Foirm TR1 (FT) a chomhlánú.

Má thíolacann tú iarratas páipéir nuair a bhí sé de cheart agat iarratas ar líne a thíolacadh, ní phróiseálfar é. Cuirfear an chóip pháipéir ar ais chugat le treoir ann faoin bpróiseas clárúcháin a chomhlánú trí ROS. 

Tabharfar Uimhir Tagartha Cánach duit le húsáid agus tú ag trádáil agus ag tíolacadh do thuairisceán cánach.

Nuair a bheidh d’iontaobhas nó comhpháirtíocht cláraithe, ní mór duit ROS a úsáid chun tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh araon.

Ar aghaidh: Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar chuideachta nua