Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

CCI d'fhochonraitheoirí neamhchónaitheacha

Baineann Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI) le conraitheoirí neamhchónaitheacha chomh maith. Má chuirtear an obair i gcrích in Éirinn, ba chóir do phríomhchonraitheoir an CCI a bhaint ó d’íocaíocht chomhlán. Is ionann an scéal fiú má tá siad neamhchónaitheach freisin. Má chuireann siad i gcrích in Éirinn í, ní mór dóibh cóip a thabhairt duit den údarú asbhaintí.

Má tá tú cláraithe le haghaidh CCI, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht i rith na bliana. Déileálfaidh Rannóg na nÉileamh Idirnáisiúnta san Aonach le d'iarratas ar aisíocaíocht.

Chun aisíocaíocht CCI a éileamh, ní mór duit an méid seo a leanas a chomhlánú:

Ní mór don údarás cánach de chuid do thír chónaitheachta na Foirmeacha IC1 nó IC3 a dhearbhú. Ní mór dóibh na foirmeacha a dhearbhú sa bhliain inar tuilleadh an t-ioncam.

Ní mór duit cóip den údarú asbhainte a sheoladh, mar aon leis na foirmeacha seo.

Íocaíochtaí gan asbhaint CCI

Féadfaidh sé gur chuir tú isteach ar, agus go bhfuair tú, ráta CCI 0% ó na Coimisinéirí Ioncaim. Más é seo an scéal, ní mór don phríomhchonraitheoir fós fógra um íocaíocht a chur chugainn agus gheobhaidh sé údarú asbhaintí. Déanfaidh an príomhchonraitheoir an íocaíocht iomchuí leat gan CCI a asbhaint.

Chun clárú don ráta CCI ag náid, ní mór taifead comhlíontachta suas chun dáta a bheith agat linn.

Frithmhuirear Cánach Breisluacha (CBL)

Is gnách don duine a sholáthraíonn na hearraí nó na seirbhísí CBL a ghearradh. Faoi CCI, áfach, is é an duine a fhaigheann na hearraí nó na seirbhísí (an príomhchonraitheoir) a choinníonn cuntas ar CBL go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim. Coinníonn an príomhchonraitheoir cuntas ar CBL ar nós gurb iad a sholáthair an tseirbhís. Tugtar frithmhuirear CBL air seo. Baineann sé le fochonraitheoirí sa tionscal tógála amháin.

Fochonraitheoirí neamhchónaitheacha nach soláthraíonn seirbhísí tógála do phríomhchonraitheoirí, ní iarrtar orthu clárú le haghaidh CBL. Féadfaidh tú, áfach, é seo a dhéanamh chun creidmheas a éileamh le haghaidh aon CBL a íocadh.