Seirbhísí tógála

Go ginearálta, baineann an ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le seirbhísí tógála. Áirítear le soláthar seirbhísí tógála, i ndáil le hearraí do-aistrithe:

  • tógáil, síneadh, athrú, agus seirbhísí scartála
  • agus
  • foirgníocht, leictreach, pluiméireacht, plástráil, téamh, péinteáil, díon, urláir agus seirbhísí eile a bhaineann le tógáil.

Tá rialacha speisialta ann do phríomhchonraitheoirí agus do fhochonraitheoirí a chuireann seirbhísí tógála ar fáil agus an chaoi a ndéanann siad cuntasaíocht ar CBL.

Tá tuilleadh eolais ar an TAMS ar fáil faoi Treoir bhreise.