Céard iad rátaí CBL ann?

Ráta laghdaithe CBL

Baineann an ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le hearraí agus seirbhísí áirithe, lena n-áirítear:

 • soláthairtí lónadóireachta agus bialainne, (seachas alcól, deochanna boga agus uisce buidéalaithe*
 • bia te le beir leat agus tae agus caife te*
 • ligin óstáin, amhail tithe aíochta, páirceanna carbhán nó láithreacha campála*
 • ceadanna isteach do phictiúrlanna, amharclanna, léirithe ceoil, músaeim, taispeántais nó dánlanna ealaíne*
 • na cineálacha seirbhísí siamsaíochta a bheadh ar fáil de ghnáth i bpáirceanna aonaigh nó páirceanna siamsaíochta*
 • cead isteach d’fheirm oscailte*
 • seirbhísí gruagaireachta*
 • ábhar áirithe clóite, amhail bróisiúir, bileoga eolais, catalóga nó ceol clóite (seachas leabhair)*
 • breoslaí áirithe
 • seirbhísí foirgníochta áirithe
 • seirbhísí deisithe
 • seirbhísí glantóireachta agus cothabhála (go ginearálta)
 • soláthairtí grianghrafadóireachta áirithe
 • saothair ealaíne agus seandachtaí áirithe a iompórtáil
 • capaill bheo a sholáthar, seachas iad siúd a raibh sé i gceist iad a úsáid chun bia-ábhair a ullmhú nó i dtáirgeadh talmhaíochta
 • capaill a fhruiliú
 • cúnna a sholáthar
 • seirbhísí treoraithe turais
 • agus
 • fruiliú gearrthéarmach.

 *Tá an ráta laghdaithe CBL i bhfeidhm ón 1 Meán Fómhair 2023. Roimh an 1 Samhain 2020, bhí an ráta laghdaithe CBL i bhfeidhm ar na soláthairtí seo.

Ar aghaidh: An dara ráta laghdaithe CBL