CBL a ghearradh ar sheirbhísí

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar:

  • céard is seirbhís ann i dtaca le Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair do sheirbhísí
  • na heisceachtaí ó na rialacha ginearálta
  • dualgais soláthraithe in Éirinn.

Ar aghaidh: Céard is seirbhís ann chun cuspóirí CBL?