Rialacha ar áit an tsoláthair do sheirbhísí

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa rannán seo na rialacha Cánach Breisluacha (CBL) maidir le soláthar seirbhísí, lena n-áirítear: 

  • céard is seirbhís ann chun críocha CBL
  • na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair do sheirbhísí
  • eisceachtaí i leith na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair do sheirbhísí
  • dualgais CBL trádálaithe in Éirinn a sholáthraíonn seirbhísí do chustaiméirí eachtracha.

Ar aghaidh: Céard is seirbhís ann chun críocha CBL?