CBL a ghearradh ar sheirbhísí

Na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair do sheirbhísí

Tá dhá riail ghinearálta ann maidir le háit an tsoláthair, ag brath ar cibé acu an gnó nó tomhaltóir an faighteoir.

Soláthar seirbhísí do ghnólacht (Gnólacht le gnólacht)

Do sholáthairtí seirbhísí Gnólacht le Gnólacht, is é áit an tsoláthair an áit a bhfuil an gnó a fhaigheann na seirbhísí bunaithe.

Ní gnách go ngearrfaidh soláthraithe in Éirinn CBL in Éirinn ar sheirbhísí do ghnó bunaithe lasmuigh d'Éirinn. Ina áit sin, déanfaidh an custaiméir gnó  féinchuntasaíocht don CBL ina Stát féin.

Maidir le láthair an chustaiméara gnó dá soláthraítear na seirbhísí, féadfaidh an méid seo a leanas a bheith i gceist:

 • gurb é sin an áit a bhfuil a ngnó bunaithe acu
 • gurb é sin an áit a bhfuil bunachas socraithe an duine lonnaithe

 • d’uireasa áit ghnó nó bunachas socraithe den chineál sin, an áit a bhfuil buanseoladh nó gnátháit chónaithe an duine.

Soláthar seirbhísí le tomhaltóir neamhghnó (Gnólacht le tomhaltóir)

Do sholáthairtí seirbhísí gnólacht le tomhaltóir, is áit an tsoláthair an áit ina bhfuil an soláthraí bunaithe.

Ní bheidh, áfach, mórán seirbhísí a sholáthraítear ó Éirinn do chustaiméirí neamhghnó lasmuigh den Aontas Eorpach (AE) faoi dhliteanas CBL in Éirinn.

Ón 1 Eanáir 2015 ar aghaidh, is í an áit soláthair maidir le soláthar seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus leictreonacha (ríomhsheirbhísí) do thomhaltóirí ná an áit ina bhfuil an tomhaltóir bunaithe. Féach Mionionad Uileghnó CBL le haghaidh breis eolais.

Soláthairtí do chustaiméirí lasmuigh den AE (Gnólacht le tomhaltóir)

Faoi réir na bhforálacha Úsáide agus Tairbhithe, níl CBL inmhuirir ar na seirbhísí seo a leanas arna soláthar do chustaiméirí neamhghnó bunaithe lasmuigh den AE:

 • aistrithe agus sannacháin chóipcheart, paitinní, ceadúnas, trádmharcanna agus cearta cosúla
 • seirbhísí fógraíochta
 • seirbhísí sainchomhairleoirí, innealtóirí, gnóthas sainchomhairleoireachta, dlíodóirí, cuntasóirí agus seirbhísí eile den chineál sin, chomh maith le próiseáil sonraí agus soláthar faisnéise
 • dualgais staonadh ó ghníomhaíocht ghnó nó ceart, a leanúint nó a chomhlíonadh go hiomlán nó i bpáirt
 • idirbhearta baincéireachta, airgeadais agus árachais lena n-áirítear athárachas, seachas fruiliú taisceadán
 • soláthar foirne
 • fruiliú maoine inaistrithe inláimhsithe cé is moite de gach modh iompair
 • rochtain a sholáthar, ar iompar nó ar tharchur, trí chórais gáis nádúrtha agus córais dáilte leictreachais. Tá soláthar seirbhísí eile atá bainteach leo go díreach san áireamh anseo
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí craolta raidió agus teilifíse
 • seirbhísí curtha ar fáil go leictreonach.

Aon seirbhísí nach bhfuil san áireamh ar an liosta thuas a sholáthraítear do chustaiméir neamhghnó lasmuigh den AE, beidh siad faoi dhliteanas CBL in Éirinn ag an ráta cuí.

Achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí

Léirítear thíos achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí (ach amháin má bhíonn siad faoi réir Díolúintí nó Úsáid agus Tairbhiú).

Achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí (ach amháin má bhíonn siad faoi réir Díolúintí nó Úsáid agus Tairbhiú)
Tír bhunaithe an tsoláthraíTír ina bhfuil an custaiméir bunaitheStádas an chustaiméaraÁit an tsoláthairDuine faoi dhliteanas a bheith cuntasach as CBL in Éirinn
Éire Éire Gnó nó Príobháideach Éire Soláthraí
Éire Ballstát eile AE Gnó Ballstát eile AE Níl aon CBL in Éirinn infheidhme
Éire Ballstát eile AE Príobháideach Éire Soláthraí
Éire Taobh amuigh den AE Gnó Taobh amuigh den AE Níl aon CBL in Éirinn infheidhme
Éire Taobh amuigh den AE Príobháideach Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse Soláthraí (má tharlaíonn CBL)
Ballstát eile AE Éire Gnó Éire Custaiméir gnó
Ballstát eile AE Éire Príobháideach Ballstát eile AE Níl aon CBL in Éirinn infheidhme
Taobh amuigh den AE Éire Gnó Éire Custaiméir gnó
Taobh amuigh den AE Éire Príobháideach Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse - más incháinithe sa Stát, an soláthraí atá faoi dhliteanas

Ar aghaidh: Eisceachtaí ó na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair