Rialacha ar áit an tsoláthair do sheirbhísí

Na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair do sheirbhísí

Tá dhá riail ghinearálta ann maidir le háit an tsoláthair, ag brath ar cibé acu an gnó nó tomhaltóir an faighteoir. Féadtar treis a ghabháil ar na rialacha ginearálta seo, áfach, trí eisceachtaí áirithe nó na rialacha um úsáid agus tairbhiú.

Soláthar seirbhísí do ghnólacht (Gnólacht le Gnólacht)

I gcás soláthairtí seirbhísí Gnólacht le Gnólacht, is é áit an tsoláthair an áit a bhfuil an gnó a fhaigheann na seirbhísí bunaithe. Tá feidhm aige seo is cuma má tá an custaiméir gnó san Aontas Eorpach (AE) nó nach bhfuil.

Maidir le láthair an chustaiméara gnó dá soláthraítear na seirbhísí, féadfaidh an méid seo a leanas a bheith i gceist:

  • gurb é sin an áit a bhfuil a ngnó bunaithe acu
  • gurb é sin an áit a bhfuil bunachas socraithe an duine lonnaithe
  • d’uireasa áit ghnó nó bunachas socraithe den chineál sin, an áit a bhfuil buanseoladh nó gnátháit chónaithe aige nó aici.

Go ginearálta, sa chás go bhfuil an custaiméir gnó lonnaithe taobh amuigh d’Éirinn, ní ghearrfaidh an soláthraí Éireannach CBL Éireannach ar a chuid seirbhísí. Ina áit sin, déanfaidh an custaiméir gnó féinchuntasaíocht don CBL ina Stát féin.

Soláthar seirbhísí le tomhaltóir neamhghnó (Gnólacht le Tomhaltóir)

I gcás soláthairtí seirbhísí Gnólacht le Tomhaltóir, is áit an tsoláthair ná: 

  • an áit a bhfuil gnó an tsoláthraí bunaithe
  • an áit a bhfuil bunachas seasta an tsoláthraí
  • d’uireasa áit ghnó nó bunachas socraithe den chineál sin, an áit a bhfuil buanseoladh nó gnátháit chónaithe aige nó aici.

seirbhísí sonracha áirithe i gceist sa chás go bhfuil áit an tsoláthair taobh amuigh d’Éirinn má tá an custaiméir lonnaithe taobh amuigh den AE.

Achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí

Leagtar amach sa tábla thíos achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí (faoi réir eisceachtaírialacha um úsáid agus tairbhiú áirithe).

Achoimre ar na rialacha ar áit soláthair seirbhísí
Tír bhunaithe an tsoláthraíTír ina bhfuil an custaiméir bunaitheStádas an chustaiméaraÁit an tsoláthairDuine faoi dhliteanas a bheith cuntasach as CBL in Éirinn

Éire

Éire

Gnó nó Príobháideach

Éire

Soláthraí

Éire

Ballstát eile AE

Gnó

Ballstát eile AE

Níl aon CBL in Éirinn infheidhme

Éire

Ballstát eile AE

Príobháideach

Éire

Soláthraí

Éire

Taobh amuigh den AE

Gnó

Taobh amuigh den AE

Níl aon CBL in Éirinn infheidhme

Éire

Taobh amuigh den AE

Príobháideach

Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse

Soláthraí (má tharlaíonn CBL)

Ballstát eile AE

Éire

Gnó

Éire

Custaiméir gnó

Ballstát eile AE

Éire

Príobháideach

Ballstát eile AE

Níl aon CBL in Éirinn infheidhme

Taobh amuigh den AE

Éire

Gnó

Éire

Custaiméir gnó

Taobh amuigh den AE

Éire

Príobháideach

Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse

Braitheann sé ar nádúr na Seirbhíse – más incháinithe sa Stát, is é an soláthraí atá faoi dhliteanas

Ar aghaidh: Eisceachtaí ó na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair