Céard iad rátaí CBL ann?

Léargas ginearálta

Tá rátaí éagsula Cánach Breisluacha (CBL) i bhfeidhm faoi láthair a bhaineann le hearraí agus seirbhísí.

Mínítear sa rannán seo:

  • an ráta caighdeánach
  • an ráta laghdaithe
  • an dara ráta laghdaithe
  • an ráta nialasach
  • agus
  • an ráta beostoic.

Ar aghaidh: Ráta caighdeánach CBL