Céard iad rátaí CBL ann?

Ráta caighdeánach CBL

Baineann Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach le formhór na n-earraí agus seirbhísí. Tá earraí agus seirbhísí áirithe, áfach, faoi dhliteanas ag rátaí laghdaithe nó tá siad díolmhaithe ó CBL.

Seo a leanas samplaí d’earraí agus seirbhísí atá faoi dhliteanas ag an ráta caighdeánach:

  • seirbhísí dlíodóra
  • troscán
  • cadhnraí
  • mótarfheithiclí
  • seirbhísí comhairleachta
  • agus
  • boinn. 

Ar aghaidh: Ráta laghdaithe CBL