Céard is Cáin Bhreisluacha (CBL) ann?

Díolúine ó CBL

Sa chás nach soláthraíonn duine incháinithe ach earraí nó seirbhísí díolmhaithe, go ginearálta ní bhíonn siad i dteideal clárú le haghaidh Cánach Breisluacha (CBL).

I gcúinsí áirithe, áfach, féadfaidh sé go mbeidh ar an trádálaí clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL. Tarlaíonn sé seo nuair a dhéanann an trádálaí fáltais laistigh den Chomhphobal, nó má tá seirbhísí á bhfáil aige ón gcoigríoch. Mar an gcéanna, féadfaidh sé go mbeidh ar dhuine incháinithe a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí incháinithe chomh maith clárú le haghaidh CBL.

Mar sin féin, baineann an clárú le haghaidh CBL le do sholáthairtí incháinithe. Dá bhrí sin, má dhéanann tú gníomhaíochtaí díolmhaithe agus incháinithe araon, ní fhéadtar ach CBL a bhaineann le do ghníomhaíochtaí incháinithe a aiséileamh.

Maidir le forálacha speisialta i dtaca le maoin, féach an rannán CBL ar mhaoin agus tógáil.

Ar aghaidh: Céard is frithmhuirear (féinchuntasaíocht) ann?