Céard is CBL ann?

Díolúine ó CBL

Má dhéanann tú soláthairtí díolmhaithe, is duine incháinithe thú, ach ní duine cuntasach thú maidir leis na soláthairtí sin.

Níl tú i dteideal clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) maidir le do sholáthairtí earraí agus seirbhísí incháinithe, seachas má dhéanann tú soláthairtí incháinithe freisin.

Tagróidh an clárú le haghaidh CBL le do sholáthairtí incháinithe amháin.

Má dhéanann tú soláthar earraí nó seirbhísí díolmhaithe, níl tú i dteideal CBL a éileamh ar ais ar chaiteachas a tabhaíodh i dtaca leis an soláthar díolmhaithe.

Féadfaidh sé go mbeidh ar sholáthraithe díolmhaithe clárú agus cuntas a thabhairt i leith CBL maidir le fáltais laistigh den Chomhphobal agus seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch.

Maidir le forálacha speisialta i dtaca le maoin, féach ar ár rannán CBL ar mhaoin agus tógáil.

Ar aghaidh: Céard is frithmhuirear (féinchuntasaíocht) ann?