Céard is CBL ann?

Léargas ginearálta

Cáin ar chaiteachas tomhaltóirí is ea Cáin Bhreisluacha (CBL). Gearrtar CBL ar an gcuid is mó de na hearraí agus seirbhísí a sholáthraítear sa Stát. Gearrtar CBL freisin ar earraí a iompórtáiltear isteach go hÉirinn ó áiteanna lasmuigh den AE.

Tugtar míniú sa rannán seo:

  • ar céard is duine cuntasach agus ar céard is duine incháinithe ann
  • ar dhíolúine ó CBL
  • ar fhrithmhuirear (féinchuntasaíocht)
  • ar ghníomhaíochtaí cáilitheacha
  • ar chalaois CBL.

Ar aghaidh: Céard is duine cuntasach agus duine incháinithe ann?