CBL a éileamh ar ais

Léargas ginearálta

Féadtar Cáin Bhreisluacha (CBL) a aiséileamh i gcúinsí áirithe trí do thuairisceán CBL.

Mínítear sa rannán seo:

  • cé a bhféadfadh CBL a aiséileamh
  • cén CBL a bhféadfadh a aiséileamh
  • cén CBL nach bhféadfadh a aiséileamh
  • cén chaoi go bhféadfadh le daoine atá ag plé le gníomhachtaí incháinithe, díolmhaithe agus neamh-ghnó CBL a aiséileamh
  • cén chaoi an méid breise ar ráta comhréidh a aiséileamh
  • cén chaoi CBL ar chomhdhálacha cáilitheacha a aiséileamh
  • cén chaoi coigeartuithe do CBL atá éilithe cheana a aiséileamh
  • trádálaithe atá cláraithe do CBL Éireannach ag aiséileamh CBL ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh.

Is é an teorainn ama chun aisíocaíocht CBL a éileamh ná ceithre bliana.

Tá eolas ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le CBL a éileamh ar mhótarfheithiclí.

Ar aghaidh: Cé atá i dteideal CBL a aiséileamh?