CBL a éileamh ar ais

Cén chaoi CBL ar chomhdháil a aiséileamh?

Féadfaidh tú Cáin Bhreisluacha (CBL) i leith cóiríocht a bhain le do thinreamh nó tinreamh d’ionadaithe ag comhdháil cháilitheach a aiséileamh. Féadfar an CBL a aiséileamh is cuma má chuirtear an chóiríocht ar fáil ag láthair na comhdhála nó ná chuirtear í ar fáil ag láthair na cohmdhála.

Féadfaidh tú an CBL a éileamh ar ais don chostais seo ar do CBL3.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL ar comhdhálacha le fáil sa rannán Treoir breise.

Ar aghaidh: Coigeartuithe do CBL atá éilithe cheana