CBL a éileamh ar ais

Trádálaithe atá cláraithe do CBL Éireannach ag aiséileamh CBL ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE)

Féadfaidh trádálaithe atá cláraithe do CBL in Éirinn agus a bhfuil CBL íoctha aige i mballstáit eile an Aontais Eorpaigh (AE) an CBL aiséileamh ón mballstát eile sin.

Féadfaidh an trádálaí nó a gníomhaire éileamh a tíolacadh trí Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) faoin córas Aisíocaíocht CBL Leictreonacha (EVR).

Féach ar Trádálaithe atá cláraithe do CBL Éireannach ag aiséileamh CBL ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh sa rannán Seirbhísí ar líne chun tuilleadh eolais a fháil.

Ar aghaidh: Trádálaithe Éireannacha atá cláraithe le haghaidh CBL a dteastaíonn deimhniú stádais inchánach uathu