CBL a éileamh ar ais

Coigeartuithe do CBL atá éilithe cheana

Tá cúinsí ann go mbeadh ort CBL a aiséileadh a chur ar ais.

Ní mór duit an CBL a aisíoc do na Coimisinéirí Ioncaim mura bhfuil tú tar éis íoc as na hearraí nó na seirbhísí laistigh de sé mhí an CBL a aiséileamh ó na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór duit an CBL a aisíoc i do tuairisceáin CBL tar éis an tréimhse sé mhí.

Má íocann tú as na hearraí nó na seirbhísí se ina dhiaidh sin, féadfaidh tú an CBL a bhí san áireamh san íocaíocht a aiséileamh.

Ar aghaidh: Trádálaithe atá cláraithe do CBL Éireannach ag aiséileamh CBL ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE)