CBL a éileamh ar ais

Coigeartuithe do CBL atá éilithe cheana

Tá cúinsí ann go mbeadh ort CBL a aisíocadh a chur ar ais.

Tá sé mhí agat chun íoc as na hearraí nó na seirbhísí a áirítear i do Thuairisceáin CBL. Má theipeann ort é seo a dhéanamh beidh ort an CBL a aisíoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. Ba chóir duit an CBL a aisíoc i do thuairisceáin CBL tar éis an tréimhse sé mhí.

Má íocann tú as na hearraí nó na seirbhísí se ina dhiaidh sin, féadfaidh tú an CBL a bhí san áireamh san íocaíocht a aiséileamh.

Ar aghaidh: Trádálaithe atá cláraithe do CBL Éireannach ag aiséileamh CBL ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE)