Cén chaoi a dtugtar cuntas i leith CBL

Léargas ginearálta

Léirítear sa rannán seo:

  • nuair a thagann Cáin Bhreisluacha (CBL) chun bheith iníoctha
  • cén chaoi a gcomhlánaítear tuairisceán VAT3
  • cén chaoi a ndéantar aisíocaíocht CBL.

Ní mór duit do CBL a thíolacadh agus a íoc roimh an 19ú lá den mhí i ndiaidh dheireadh gach tréimhse incháinithe. Ba chóir an tuairisceán seo a bheith ceart agus cruinn agus a sholáthar don Ard-Bhailitheoir trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Is taifead é an tuairisceán VAT3 ar an gCáin Bhreisluacha (CBL) atá iníoctha nó in-aiséilithe agat le linn na tréimhse incháinithe.

Más suim in-aisíoctha atá mar thoradh ar do thuairisceán Cánach Breisluacha (CBL), ní mór duit socrú a dhéanamh go n-íocfar d’aisíocaíocht CBL go díreach le cuntas in institiúid airgeadais. Má tá tuairisceáin chánach amuigh agat, féadfaidh sé go gcoinneoidh an tArd-Bhailitheoir d’aisíocaíochtaí siar.

Ar aghaidh: Nuair a thagann CBL chun bheith iníoctha