Cén chaoi a dtugtar cuntas i leith CBL

Léargas ginearálta

Léirítear sa rannán seo:

  • nuair a thagann Cáin Bhreisluacha (CBL) chun bheith iníoctha
  • cén chaoi a gcomhlánaítear tuairisceán VAT3
  • cén chaoi a ndéantar aisíocaíocht CBL.

Ar aghaidh: Nuair a thagann CBL chun bheith iníoctha