Cén chaoi a dtugtar cuntas i leith CBL

Nuair a thagann CBL chun bheith iníoctha

Ní mór duit do Cháin Bhreisluacha (CBL) a thíolacadh agus a íoc roimh an 19ú lá den mhí i ndiaidh dheireadh gach tréimhse incháinithe. Ba chóir an tuairisceán seo a bheith ceart agus cruinn agus go cuirtear ar fail don Ard-Bhailitheoir é trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

I gcás iad siúd a thíolacann ar ROS, tá síneadh ama go dtí an 23ú lá den mhí acu chun tuairisceán CBL a thíolacadh, in ionad an 19ú lá.

Féadfaidh sé go dtabhóidh tú ús agus pionóis as ucht tuairisceán a thíolacadh go déanach nó gan tuairisceán a thíolacadh, nó gan do CBL a íoc.

Céard iad na tréimhsí incháinithe le haghaidh CBL?

Is tréimhse dhá mhí (démhíosúil) é an tréimhse incháinithe agus tosaíonn sé ar an gcéad lá d’Eanáir, Márta, Bealtaine, Iúil, Meán Fómhair, agus Samhain. Féadtar údarú a fháil ón Ard-Bhailitheoir do na tréimhsí incháinithe seo a leanas:

  • bonn míosúil, má tá tú ag fáil aisíocaíocht go leanúnach
  • tuairisceán bliantúil má tá tú ag déanamh tráthíocaíochtaí cothroma trí dhochar díreach
  • tuairisceáin gach ceithre mhí má tá do dhliteanas bliantúil CBL idir €3,001 agus €14,400
  • tuairisceáin gach sé mhí má tá do dhliteanas bliantúil €3,000 nó níos lú.

Céard is Tuairisceán i leith Sonraí Trádála (TST) ann?

Ní mór duit Tuairisceán i leith Sonraí Trádála (TST) a chomhlánú gach bliain. Sonraítear ar an bhFoirm TST na ceannacháin agus díolacháin don bhliain, briste síos de réir ráta CBL.

Comhlánaítear an TST ag deireadh na bliana agus beidh sé le feiceáil i do bhosca isteach ROS.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar VAT3 a chomhlánú?