Céard is CBL ann?

Céard is calaois CBL ann?

Ní mór duit a bheith ar an eolas go bhfuil iarmhairtí ann i leith a bheith páirteach in idirbhearta bainteach le calaois Cánach Breisluacha (CBL). Tá feidhm aige seo, fiú mura bhfuil na hidirbhearta ina bhfuil tú páirteach mídhleathach.

Ba chóir duit a bheith ar an eolas:

  • go bhféadfá do theidlíocht chun CBL a éileamh ar ais a chailleadh
  • go bhféadfá a bheith faoi dhliteanas CBL in Éirinn ar  sholáthairtí laistigh den Chomhphobal a bhí ar ráta nialasach roimhe sa chás go mbaineann na hidirbhearta gaolmhara le calaois.

Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi do ghnóthas a choinneáil slán ó chalaois CBL le fáil sa rannán Treoir breise.