Soláthairtí laistigh den Chomhphobal (ICS)

Léargas ginearálta

Tarlaíonn soláthar agus fáltas earraí laistigh den Chomhphobal nuair a dhéantar earraí a sheoladh nó a iompar idir gnóthais i mBallstáit éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh (AE). Chun críocha Cánach Bhreisluacha (CBL), meastar go dtarlaíonn dhá idirbheart:

Clúdaíonn an rannán seo cánachas CBL earraí ar sholáthairtí laistigh den chomhphobal iad. Tagraíonn soláthar laistigh den chomhphobal le hearraí arna soláthar ag gnóthas i mBallstát amháin chuig gnóthas i mBallstát eile de chuid an AE. Sna hidirbhearta seo, is é an ceannaitheoir is gá féinchuntasaíocht a dhéanamh don CBL. Is é an ceannaitheoir is gá féinchuntasaíocht a dhéanamh don CBL amhail gurb iad féin a rinne an soláthar.

Tugtar míniú sa rannán seo:

  • cánachas CBL ar earraí ar sholáthairtí laistigh den chomhphobal iad san AE
  • an fhianaise a theastaíonn a choinneáil nuair a dhéantar soláthar laistigh den chomhphobal
  • céard is triantánú ann i dtaca le soláthairtí earraí laistigh den AE
  • cánachas CBL ar sholáthairtí modhanna iompair nua chuig duine i mBallstát eile
  • agus
  • na hoibleagáidí CBL nuair a dhéantar earraí inmháil a sholáthar chuig Ballstát eile. 

Ar aghaidh: Ráta nialasach CBL ar sholáthairtí earraí laistigh den chomhphobal