Soláthairtí laistigh den Chomhphobal (ICS)

Céard is triantánú ann?

Is beart simpliúcháin é triantánú chun an t-ualach riaracháin agus comhlíontachta ar thrádálaithe agus ar na húdaráis chánach a laghdú. Dearadh é chun an t-ualach riaracháin agus comhlíontachta i dtaca le clárúchán agus cuntasaíocht CBL a laghdú. Ní fhéadann an beart simpliúcháin seo oibriú ach amháin nuair a bhíonn an triúr trádálaithe cláraithe le haghaidh CBL san Aontas Eorpach.

Is éard atá i gceist le triantánú ná dhá sholáthar earraí idir triúr trádálaithe atá cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) i dtrí Bhallstát éagsúla den Aontas Eorpach. Mar shampla, sa chás go díolann trádálaí bunaithe i mBallstát amháin (BS1) earraí go trádálaí bunaithe i mBallstát eile (BS2). Tá na hearraí, áfach, seachadta go trádálaí i mBallstát eile arís (BS3).

Go ginearálta, is mar seo a leanas a oibríonn an beart simpliúcháin:

  • Déantar soláthar nialas-rátaithe laistigh den Chomhphobal ó ghnóthas A go gnóthas B.
  • Cláraítear an soláthar ar thuairisceán an chórais VIES (Córas Malartaithe Faisnéise CBL) mar sholáthar ó ghnóthas A go gnóthas B.
  • Ós rud é go bhfuil a n-uimhir CBL luaite ag gnóthas B, tá fáltas laistigh den chomhphobal (ICA) déanta acu. Tugann gnóthas B cuntas don ICA seo ar a dtuairisceán CBL.
  • Déanann gnóthas B soláthar saor ó CBL chuig gnóthas C. Tugann gnóthas C cuntas i leith an idirbhirt seo ina dtuairisceán CBL mar sholáthar a fuarthas. Ar an gcaoi seo, meastar cuntas a bheith tugtha ag gnóthas C i leith dhliteanas CBL ghnóthas B i mBallstát 3.

Nuair a bheidh gnóthas C i dteideal CBL a aiséileamh, tógann siad creidmheas comhuaineach don idirbheart seo sa tuairisceán cuí CBL.

 Déanann Comhlacht A i mBallstát 1 soláthair do Chomhlacht B i mBallstát 2 ach seachadtar na hearraí go díreach do Chomhlacht C i mBallstát 3. Eisíonn Comhlacht A sonrasc do Chomhlacht B agus eisíonn Comhlacht B sonrasc do Chomhlacht C

Idirbhearta a bhfuil níos mó ná trí ghnóthas i gceist leo

Ní fhéadann an córas simpliúcháin a oibriú ach amháin sa chás clasaiceach triantánachta a leagtar amach thuas. Sa chás go bhfuil níos mó ná trí ghnóthas i gceist (m.sh. díola i ndiaidh a chéile idir gnóthais i mBallstát 2), caithfear an bealach beacht dlíthiúil a leanúint. Sna cásanna seo, féadfaidh sé go dteastódh clárúchán i mBallstát amháin eile ar a laghad, ag brath ar na cúinsí ar leith. 

Ar aghaidh: Fianaise a theastaíonn le hearraí a sholáthar laistigh den Chomhphobal