Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Fógraí do phríomhchonraitheoirí

Fógra um chonradh

Ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas láithreach tar éis duit dul i mbun conartha iomchuí le fochonraitheoir. Roimh an bhfógra um chonradh a thíolacadh ní mór duit fianaise dhoiciméadach a fháil agus a choinneáil a chruthaíonn aitheantas an fhochonraitheora.

Ba chóir go gcuirfí san áireamh ar an bhfógra um chonradh an méid seo a leanas:

 • sonraí an fhochonraitheoir
 • sonraí an chonartha
 • dearbhú nach conradh fostaíochta an conradh.

Tar éis duit an fógra um chonradh a thíolacadh, gheobhaidh tú Uimhir Aitheantais Láithreáin (SIN) don láithreán nó don tionscadal. Cruthaítear an SIN nuair a chuireann tú isteach ainm agus seoladh an láithreáin nó an tionscadail ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Cuirfimid gach fochonraitheoir ar an eolas faoin SIN ar a litir um dheimhniú conartha. Ní mór duit an SIN seo a úsáid do gach conradh a thíolacann tú dúinn a bhaineann leis an láithreán nó an tionscadal sin.

Cén chaoi le teacht ar Fhógra um chonradh ar ROS.

Fógra um íocaíocht

Sula ndéanann tú íocaíocht le fochonraitheoir, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi mhéid comhlán na híocaíochta beartaithe.

Nuair a thíolacann tú fógra um íocaíocht, gheobhaidh tú fógra i do bhosca isteach ROS. Áirítear san fhógra seo sonraí faoi mhéid na cánach, más ann di, nach mór duit a asbhaint ón íocaíocht. Tugtar údarú asbhaintí air seo. Más rud é nach mór duit cáin a asbhaint ón íocaíocht, ní mór duit sonraí an údaraithe asbhaintí a thabhairt don fhochonraitheoir.

Cén chaoi le teacht ar Fhógra um íocaíocht CCI ar ROS. Fógra um iar-íocaíocht féadfaidh sé nach mbeidh tú in ann na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi íocaíocht in am mar gheall ar dheacrachtaí teicniúla. Má chuireann tú ar an eolas muid tar éis an íocaíocht seo a dhéanamh, tugtar fógra um iar-íocaíocht air seo. Agus tú ag comhlánú fógra um iar-íocaíocht beidh ort rogha a dhéanamh ó liosta anuas. Leis na roghanna seo beidh tú in ann an teip teicneolaíochta a roghnú a chur cosc ort an fógra a thíolacadh sula ndearna tú an íocaíocht. Is iad na roghanna atá ar an liosta ná:

 • cliseadh cumhachta
 • ROS gan a bheith ar fáil
 • deacracht áitiúil digi-cert
 • cliseadh crua-earraí áitiúla Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)
 • cliseadh bogearraí áitiúla TFC tríú páirtí
 • cliseadh córais oibriúcháin áitiúil TFC
 • cliseadh córais áitiúil java
 • cliseadh áitiúil leathanbhanda.

Ag brath ar an rogha a roghnaigh tú féadfaidh sé go mbeidh ort an t-eolas seo a leanas a sholáthar:

 • cliseadh cumhachta – sonraí do sholáthraí leictreachais
 • cliseadh bogearraí áitiúla TFC tríú páirtí – sonraí an tsoláthraí bogearraí
 • cliseadh na háite banda leathan – sonraí do sholáthraí leathanbhanda.

Cén chaoi le teacht ar Fhógra um Iar-Íocaíocht CCI ar ROS.

Achoimre nó tuairisceán asbhaintí

Cruthaíonn na Coimisinéirí Ioncaim achoimre ar asbhaintí bunaithe ar d’fhógraí um íocaíocht. Liostáiltear ar an achoimre seo na híocaíochtaí a thíolactar dúinn agus an CCI iomlán atá dlite ort a íoc. Cuirfimid an liosta seo ar fáil duit in ROS go luath tar éis dheireadh na tréimhse tuairisceáin.

Clúdóidh an achoimre ar asbhaintí mí amháin má dhéanann tú tíolacadh míosúil, nó trí mhí má dhéanann tú tíolacadh ráithiúil.

Ba chóir duit an achoimre ar asbhaintí a sheiceáil le cinntiú gur áirigh tú do chuid íocaíochtaí uile agus go bhfuil na méideanna uile ceart. Má tá gach rud i gceart, ní gá duit aon rud eile a dhéanamh, Is é seo do thuairisceán don tréimhse.

Féadfaidh tú leasuithe a dhéanamh ar an achoimre roimh an 23ú den mhí.

Ní mór íocaíochtaí a dhéanamh linn faoin 23ú den mhí tar éis na tréimhse tuairisceáin.

Cén chaoi le teacht ar Achoimre ar asbhaintí CCI ar ROS.

Ar aghaidh: CCI d'fhochonraitheoirí