An tionscal tógála

Léargas ginearálta

Má tá tú féinfhostaithe nó más cuideachta sa tionscal tógála thú atá cónaitheach sa Stát, ní mór duit clárú le haghaidh:

Féadfaidh sé go mbeidh ort freisin clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL), ag brath ar do stádas cónaitheachta agus láimhdeachas.

Má tá fostaithe agat ní mór duit clárú mar fhostóir agus ní mór duit asbhaintí a dhéanamh óna bpá, nuair is cuí: 

Féadfaidh sé gur príomhchonraitheoir thú nó gur fochonraitheoir thú (nó an dá cheann). Ní mór do príomhchonraitheoir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas laistigh de 21 lá ó do chéad chonradh iomchuí a dhéanamh mar phríomhchonraitheoir. Tá iarratas ar chlárú mar phríomhchonraitheoir ar fáil ar na foirmeacha caighdeánacha clárúcháin do dhaoine aonair (TR1) agus do chuideachtaí (TR2).

Ní mór duit freisin sonraí a thíolacadh i dtaca le conarthaí iomchuí le fochonraitheoirí agus le híocaíochtaí a dhéantar leo tríd an gcóras leictreonach CCI (eRCT). Go háirithe, ná déan íocaíocht le fochonraitheoir gan an íocaíocht a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim.

Má chláraigh tú cheana féin do Sheirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó do moChúrsaí, féadfaidh tú ríomhChlárúchán a dhéanamh chun do chuid clárúchán leis na Coimisinéirí Ioncaim a bhainistiú ar líne.

Tugtar eolas breise sa rannán seo ar cheisteanna cánach mar a bhaineann siad leis an tionscal tógála.

Ar aghaidh: Céard is oibríochtaí tógála ann?