Clárú fostóirí le haghaidh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT)

Cén chaoi a ndéantar clárú

Ríomhchlárú

Tugann an áis Ríomhchlárú cead duit do chlárúchán a bhainistiú ar líne. Chun Ríomhchlárú a úsáid, ní mór duit a bheith cláraithe do Sheirbhís ar Líne (ROS) na gCoimisinéirí Ioncaim nó moChúrsaí.

Más duine tú a dhéanann ríomhchomhdú éigeantach, is gá duit clárú mar fhostóir trí ROS. Féach an rannán ar Ríomhchódú éigeantach le haghaidh tuilleadh eolais ar do cháin a íoc agus a thíolacadh ar líne.

Tá sé níos saoire agus níos éifeachtúla clárú ar líne ná iarratais ar pháipéar a thíolacadh.

Mura bhfuil tú in ann Ríomhchlárú a dhéanamh, tá rogha de na modhanna páipéir seo a leanas agat:

  • TR1 - duine Aonair, trádálaí aonair nó comhpháirtíocht
  • TR1 (FT) - duine aonair neamhchónaitheach, trádálaí aonair, nó comhpháirtíocht
  • TR2  - cuideachta a chlárú
  • TR2 (FT) - trádálaithe neamhchónaitheacha
  • PREM Reg - cláraithe cheana le haghaidh Cáin Ioncaim (féinfhostaithe nó fostaí) nó Cáin Chorparáide.

Clárú éigeantach

Má tá na Coimisinéirí Ioncaim den tuairim gur chóir duit a bheith cláraithe mar fhostóir ach nach bhfuil sé seo déanta agat, féadfaidh muid thú a chlárú go huathoibríoch. Eiseoidh muid fógra foirmiúil faoin gclárú.

Féadfaidh tú cur ina choinne seo i scríbhinn laistigh de 14 lá ó dháta an fhógra chláraithe.

Mura bhfeidhmíonn tú ÍMAT, féadfaidh sé go n-eiseoidh muid fógra foirmiúil meastacháin i ndáil le haon suim chánach nach bhfuil faighte againn. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi mheastacháin, féach ar an rannán ar Deireadh na bliana cánach.

Ar aghaidh: Mura bhfuil fostaithe agat a thuilleadh