Clárú fostóirí le haghaidh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT)

Mura bhfuil fostaithe agat a thuilleadh

Ní mór muid a chur ar an eolas taobh istigh de 14 lá ó d’íocaíocht deiridh a dhéanamh le fostaithe sna cásanna seo:

  • má scoireann tú d’fhostaithe a bheith agat, agus murar cosúil go mbeidh fostaithe agat go luath amach anseo
  • má scoireann do thrádáil nó gnó.

Ní mór an nós imeachta chun fostaíocht a scor a chomhlánú chomh maith le haghaidh gach fostaí.

Ar aghaidh: Nuair a fhaigheann fostóir bás