Clárú fostóirí le haghaidh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT)

Nuair a fhaigheann fostóir bás

Má fhaigheann fostóir bás, d'fhéadfadh mar thoradh ar seo nach mbeadh aon fhostaithe ag an ngnó sa chás go raibh an fostóir mar an t-aon fostaí. Má tharlaíonn sé seo, ba cheart do na seiceadóirí nó do na riarthóirí na nósanna imeachta atá leagtha amach in 'Mura bhfuil fostaithe agat a thuilleadh' a leanúint.

Féadtar fostaithe a choinneáil tar éis d'fhostóir bás a fháil, mar shampla, má aistríonn gnóthas chuig comharba. Sa chás seo, ba chóir na nósanna imeachta atá leagtha amach in ‘Athrú úinéireachta gnóthais’ a leanúint.

Ar aghaidh: Uimhreacha clárúcháin ar leithligh don fhostóir céanna