Clárú fostóirí le haghaidh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT)

Nuair a fhaigheann fostóir bás

Má fhaigheann fostóir bás agus mura bhfuil fostaithe ar bith ann a thuilleadh, ba cheart do na seiceadóirí nó do na riarthóirí na nósanna imeachta atá leagtha amach in 'Mura bhfuil fostaithe agat a thuilleadh' a chomhlíonadh.

Féadtar fostaithe a choinneáil tar éis d'fhostóir bás a fháil, mar shampla, má aistríonn gnóthas chuig comharba. Sa chás seo, beidh feidhm ag na nósanna imeachta ar an leathanach ‘Athrú úinéireachta gnóthais’. 

Ar aghaidh: Uimhreacha clárúcháin ar leithligh don fhostóir céanna