Ríomh-thíolacadh éigeantach

Ba chóir duit do thuairisceáin chánach a íoc agus a thíolacadh go leictreonach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar leas a bhaint as síneadh ama ar spriocdhátaí chun íoc agus tuairisceáin a thíolacadh sa chás go n-úsáideann tú ROS chun íocaíocht agus tíolacadh a dhéanamh.

Tá dualgas dlíthiúil ar an bhformór de chustaiméirí gnó na gCoimisinéirí Ioncaim ríomh-thíolacadh agus ríomh-íocaíocht a dhéanamh. Mura n-úsáideann tú ROS chun íoc agus tíolacadh, d'fhéadfá pionós €1,520 a thabhú ort ar gach idirbheart.

Tá tuilleadh eolais ar ríomh-thíolacadh éigeantach ar fáil sa rannán Gnó a thosú.