Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Cabhair le hioncam ó fhéinfhostaíocht a chomhlánú

Tabhair do d’aire

Tá ábhar na bhfíseán ar an leathanach seo cothrom le dáta cé go dtagraíonn siad don Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) do 2018. Is ionann na céimeanna a leanann tú agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) le haghaidh 2020 á comhlánú agat.

Má oibríonn tú sna hearnálacha tógála, foraoiseachta nó feola, féadfaidh sé go bhfuil d’íocaíochtaí Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI) réamhlíonta ar an bpainéal seo. Beidh na figiúirí seo le feiceáil i dtábla ag tús an phainéil ioncam féinfhostaithe. Ba chóir iad seo a chur san áireamh i do chuntas trádála don bhliain seo.

Mínítear san fhíseán seo an chaoi le do phainéal féinfhostaíocht a chomhlánú. Tá réamhrá ann chomh maith do roghchláir an phainéil trádála agus cuntas:

Tá eolas ar an bhfíseán seo d’fheirmeoirí:

Ar aghaidh: Cabhair le hioncam cíosa a thuairisciú