Maoin eachtrach

Ioncam cíosa ó mhaoin eachtrach

Beidh ort cáin in Éirinn a íoc ar ioncam a fhaigheann tú ó mhaoin eachtrach a ligean ar cíos, más rud é gur duine de na daoine seo thú:

  • duine atá cónaitheach in Éirinn
  • duine a bhfuil neamhchónaitheach ach gnáthchónaitheach in Éirinn agus tá ioncam eachtrach os cionn €3,810 acu sa bhliain.

Sa chás nach bhfuil sainchónaí ort in Éirinn ní bheidh ort ach cáin in Éirinn a íoc ar an ioncam eachtrach a thugann tú isteach go hÉirinn.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach ioncam ó chíos eachtrach.

Ar aghaidh: Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) agus maoin eachtrach á diúscairt