Maoin eachtrach

Ioncam cíosa ó mhaoin eachtrach

Beidh ort cáin in Éirinn a íoc ar ioncam a fhaigheann tú ó mhaoin eachtrach a ligean ar cíos, más rud é gur duine de na daoine seo thú:

Féadfaidh sé gur cónaitheoir in Éirinn thú, ach nach bhfuil sainchónaí ort in Éirinn. Más ea, ní bheidh ort ach cáin in Éirinn a íoc ar an ioncam eachtrach a thugann tú isteach go hÉirinn.

Féach ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) agus maoin eachtrach á diúscairt