Maoin eachtrach

Cuntas bainc eachtrach a oscailt

Ní mór duit tuairisceán cánach Foirm 11 a thíolacadh le haghaidh na bliana a osclaíonn tú cuntas eachtrach i:

Bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán cánach na Foirme 11 a thíolacadh.

Ní mór go dtabharfá na sonraí seo a leanas:

  • ainm agus seoladh na hinstitiúide airgeadais a bhfuil do chuntas lonnaithe ann
  • an dáta a d’oscail tú an cuntas
  • an méid airgid a lóisteáil tú chun an cuntas a oscailt
  • agus
  • aon duine nó cuideachta in Éirinn a chabhraigh leat an cuntas a oscailt.

Ar aghaidh: Maoin eachtrach a fháil