Maoin eachtrach

Caillteanais ar mhaoin eachtrach a dhiúscairt

Féadfaidh sé go mbeidh caillteanas i gceist nuair a dhéantar diúscairt ar mhaoin eachtrach. Féadtar an caillteanas a asbhaint ó aon ghnóthachain chaipitiúla a d’fhéadfadh a bheith agat má tá tú:

Ní bhaineann sé seo le gnóthachain a dhéantar ar thalamh forbraíochta in Éirinn a dhiúscairt.

Caillteanais chaipitiúla eachtracha a thabhairt ar aghaidh

Féadfaidh sé nach raibh gnóthachain chaipitiúla agat sa bhliain a rinne tú an mhaoin a dhiúscairt. Féadtar an caillteanas a thabhairt ar aghaidh, agus é a fhritháireamh ansin in aghaidh gnóthachain amach anseo.

Ní fhéadtar caillteanas caipitiúil eachtrach a fhritháireamh in aghaidh ioncam ó fhostaíocht nó ó infheistíocht.

Ar aghaidh: Faoiseamh i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) Eachtrach