Maoin eachtrach

Faoiseamh i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) Eachtrach

Má dhéanann tú maoin eachtrach a dhiúscairt, féadfaidh sé go mbeidh ort CGC a íoc sa tír ina bhfuil an mhaoin lonnaithe.

Ag brath ar do stádas cónaitheachta agus sainchónaitheachta, féadfaidh sé go mbeidh ort CGC Éireannach a íoc chomh maith.

Féadfaidh sé go mbeidh tú in ann cuid den CGC eachtrach atá íoctha agat, nó é uile, a asbhaint nuair a dhéanann tú ríomh ar an tsuim CGC Éireannaí atá dlite le híoc agat.

Cé mhéad a fhéadtar a asbhaint?

Braitheann an tsuim a fhéadtar a asbhaint ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte (CCD) déanta ag Éirinn leis an tír a bhfuil do mhaoin ann. 

Mura bhfuil CCD i bhfeidhm ag Éirinn a chlúdaíonn CGC, féadtar asbhaint a éileamh i leith an CGC eachtrach a íocadh.

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé go n-íocfaidh tú níos mó CGC eachtrach ná CGC Éireannach. Má íocann tú, ní fhéadtar creidmheas a éileamh ach go feadh na suime CGC Éireannach atá dlite le híoc agat.

Féadtar díolúine phearsanta €1,270 a asbhaint nuair a dhéanann tú ríomh ar an tsuim CGC atá dlite le híoc agat.