Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is ionadaí pearsanta ann?

Tá ionadaí pearsanta freagrach as cúrsaí an duine éagtha a shocrú. 

Mar ionadaí pearsanta féadtar thú a cheapadh:

 • mar sheiceadóir san uacht ag an duine éagtha
 • mar riarthóir nuair:
  • nach bhfuil uacht ann
  • nach bhfuil seiceadóir ceaptha
  • atá seiceadóir neamhthoilteanach nó gan a bheith in ann gníomhú. 

Ceaptar riarthóir san ord seo a leanas:

 1. Céile nó páirtnéir sibhialta
 2. Leanbh
 3. Páirtnéir
 4. Deartháir nó deirfiúr
 5. Gaol níos faide. 

Ní mór duit iarratas a dhéanamh d'Oifig Probháide na hArdchúirte chun Deonú Ionadaíochta a fháil. Deimhníonn sé seo do cheapachán mar an ionadaí pearsanta. Oibríonn sé mar ghealltanas d’institiúidí airgeadais go bhfuil sé slán sócmhainní an duine éagtha a thabhairt ar láimh duit. 

Tugtar iad seo a leanas ar Dheonú Ionadaíochta freisin:

 • Deonú Probháide nuair atá uacht ann
 • Litreacha Riaracháin nuair nach bhfuil uacht ann. 

Deonú Ionadaíochta

Chun Deonú Ionadaíochta a fháil, ní mór duit dhá cóip den Fhoirm CA24 a chomhlánú.  Is cúntas ar eastát an duine éagtha é an Fhoirm CA24. Féach an Guide to completing an Inland Revenue Affidavit chun cabhrú leat é a chomhlánú. 

Ní mór duit nó do do dhlíodóir an dá chóip a sheoladh chuig an Oifig Probháide.

Ar aghaidh: Dualgais ionadaí phearsanta