Treoir chun an fhoirm Mionnscríbhinn Ioncam Intíre (CA24) a chomhlánú

Agus an fhoirm CA24 á comhlánú agat, cabhróidh an treoir Guide to completing an Inland Revenue Affidavit leat. Is cuntas é an CA24 ar eastát duine éagtha.

Is gá duit dhá chóip den CA24 a chomhlánú chun Deonú Ionadaíochta a fháil. Ceadaíonn é seo eastát an duine a fuair bás a thabhairt chun críche. Ba chóir do do dhlíodóir nó ionadaí pearsanta an dá chóip a sheoladh chuig an Oifig Probháide.