Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is eastát ann?

Cuimsíonn eastát na sócmhainní a bhí ag duine éagtha. Féadtar na sócmhainní seo a aistriú chuig tairbhithe tar éis a mbáis. Cuimsíonn sócmhainní:

 • cuntais bhainc
 • stoic agus scaireanna
 • maoin
 • talamh
 • beostoc
 • seodra
 • carr.

Cén chaoi chaoi a fhéadtar eastát a aistriú chuig na tairbhithe?

Féadtar eastát a daileadh do na tairbhithe ar bhealaí éagsúla.

Má tá uacht ann, dáilfear sócmhainní chuig na tairbhithe de réir mar a thug an duine éagtha treoir. Mura bhfuil uacht ann, tugtar ‘díthiomnacht’ air agus dáilfear na sócmhainní faoi rialacha speisialta atá leagtha síos sa dlí.

Áirítear na samplaí seo a leanas le sócmhainní a dháiltear faoi uacht nó díthiomnacht:

 • sócmhainní faoi úinéireacht ainm an duine éagtha
 • sócmhainní faoi úinéireacht an duine éagtha ach curtha in ainm duine eile ar mhaithe le héascaíocht
 • sócmhainní a chuir an duine éagtha i gcomhainmneacha an duine éagtha agus an duine eile nuair nach raibh sé ar intinn aon sochar a thabhairt don duine eile.

Áirítear na samplaí seo a leanas le sócmhainní a dháiltear taobh amuigh den uacht nó díthiomnacht:

 • sócmhainní a dháilfear trí ainmniú, mar shampla nuair a thug an duine éagtha treoir do An Post cairteacha coigiltis a íoc le duine ainmnithe tar éis bhás an duine éagtha
 • sochair bháis a dháilfear chuig tairbhithe ar baill áirithe teaghlaigh iad atá ainmnithe ar pholasaí árachais saoil nó scéim pinsin
 • sócmhainní a chuir an duine éagtha i gcomhainmneacha an duine éagtha agus duine eile nuair a bhí sé ar intinn sochar a thabhairt don duine eile. 

Ar aghaidh: Céard is tairbhí ann?