Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is eastát ann?

Cuimsíonn eastát na sócmhainní a bhí ag duine éagtha. Féadtar iad seo a aistriú chuig tairbhithe tar éis bhás an duine éagtha. Cuimsíonn sócmhainní:

 • cuntais bhainc
 • stoic agus scaireanna
 • maoin
 • talamh
 • beostoc
 • seodra
 • carr.

Cén chaoi a n-aistrítear eastát chuig na tairbhithe?

Féadtar eastát a aistriú chuig tairbhithe ar roinnt bealaí.

Má tá uacht ann, aistreofar na sócmhainní chuig na tairbhithe de réir mar a thug an duine éagtha treoir. Mura bhfuil uacht ann, tugtar ‘díthiomnacht’ air agus aistreofar na sócmhainní faoi rialacha speisialta atá leagtha síos sa dlí.

Áirítear na samplaí seo a leanas le sócmhainní a aistreofar faoi uacht nó díthiomnacht:

 • sócmhainní faoi úinéireacht ainm an duine éagtha
 • sócmhainní faoi úinéireacht an duine éagtha ach curtha in ainm duine eile ar mhaithe le héascaíocht
 • sócmhainní a chuir an duine éagtha i gcomhainmneacha an duine éagtha agus an duine eile nuair nach raibh sé ar intinn aon sochar a thabhairt don duine eile.

Áirítear na samplaí seo a leanas le sócmhainní a aistrítear taobh amuigh den uacht nó díthiomnacht:

 • sócmhainní a aistreofar trí ainmniú, mar shampla nuair a thug an duine éagtha treoir do An Post cairteacha coigiltis a íoc le duine ainmnithe tar éis bhás an duine éagtha
 • sochair bháis a aistreofar chuig tairbhithe ar baill áirithe teaghlaigh iad atá ainmnithe ar pholasaí árachais saoil nó scéim pinsin
 • sócmhainní a chuir an duine éagtha i gcomhainmneacha an duine éagtha agus duine eile nuair a bhí sé ar intinn sochar a thabhairt don duine eile.

Ar aghaidh: Céard is ionadaí pearsanta ann?