Eolas ar cháin tar éis méala

Léargas ginearálta

Tugtar sonraí sa rannán seo ar na ceisteanna cánach a fhéadfaidh sé go mbeidh ort déileáil leo nuair a fhaigheann duine bás. Áirítear uachtanna agus sócmhainní a roinnt. Gheobhaidh tú eolas maidir le cén uair atá cáin dlite agus na díolúintí agus faoisimh a fhéadann a bheith ar fáil.

Ar aghaidh: Céard is eastát ann?