Eolas ar cháin tar éis méala

Léargas ginearálta

Tugtar sonraí sa rannán seo ar na ceisteanna cánach a fhéadfaidh sé go mbeidh ort déileáil leo nuair a fhaigheann duine bás. Tá uachtanna agus sócmhainní a roinnt san áireamh leis seo. Gheobhaidh tú eolas maidir le cén uair atá cáin dlite agus céard iad na díolúintí agus faoisimh a fhéadann a bheith ar fáil. 

Ar aghaidh: Céard is ionadaí pearsanta ann?