Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is tairbhí ann?

Is tairbhí thú má fhaigheann tú sócmhainn mar oidhreacht ó dhuine tar éis a mbáis. Féadfaidh sé go bhfuil ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar luach d’oidhreachta.

Braitheann an méid CFC dlite ar do ghaol don té a fuair bás agus luach na hoidhreachta. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal roinnt díolúintí faoiseamh a éileamh ar d’oidhreacht.

Cáin Ioncaim

Féadtar oidhreacht a fháil a raibh luacháil déantar air ar dháta an bháis. Mar thairbhí ní mór duit cáin a íoc ar aon ioncam ón dáta a dháiltear na sócmhainní chugat.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Níl CGC dlite ar shócmhainní aistrithe ag an ionadaí pearsanta duitse, an tairbhí. Má íocann tú na sócmhainní ag tráth níos déanaí, áfach, féadfaidh sé go bhfuil Cáin Gnóthachan Caipitiúil dlite.

Ríomhtar CGC ar an méadú i luach na sócmhainne idir dáta an bháis agus dáta an díola.

Céile nó páirtnéir sibhialta marthanach

Níl ort CFC a íoc má fhaigheann tú oidhreacht ó do chéile nó pháirtí shibhialta éagtha.

Tairbhithe eile

Ba cheart aon oidhreacht a fhaightear a chur le haon bhronntanais agus oidhreachtaí a glacadh laistigh den ghrúpathairseach céanna ón 5 Nollaig 1991 i leith. Má tá an luach iomlán os cionn na grúpaíthairseacha ábhartha, beidh ort CFC a íoc

Tá níos mó eolais ar fáil sa rannán Ghnóthachain, bronntanais agus oidhreacht.

Ar aghaidh: Céard is iontaobhaí ann?