Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is tairbhí ann?

Is tairbhí thú má fhaigheann tú sócmhainn mar oidhreacht ó dhuine tar éis a mbáis. Féadfaidh sé go bhfuil ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar luach d’oidhreachta. 

Braitheann an méid CFC dlite ar do ghaol don té a fuair bás agus luach na hoidhreachta. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal roinnt díolúintí nó faoiseamh a éileamh ar d’oidhreacht. 

Céile nó páirtnéir sibhialta marthanach

Níl ort CFC a íoc má fhaigheann tú oidhreacht ó do chéile nó pháirtí shibhialta éagtha. 

Tairbhithe eile

Cuirtear luach aon oidhreacht a fhaigheann tú le luach gach uile oidhreacht nó bronntanas a fuair tú ó 5 Nollaig 1991. Má tá an luach iomlán thar an tairseach ghrúpa beidh ort CFC a íoc.

Féach an rannán ar Ghnóthachain, bronntanais agus oidhreacht le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Céard is iontaobhaí ann?