Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)

Is éard is MSU ann ná cáin atá iníoctha ar ioncam d’fhostaithe, pá barúlach san áireamh. Is éard is pá barúlach, nó sochar comhchineáil ann ná luach aon sochar incháinithe a thugann tú do do chuid fostaithe. Tá roinnt cineálacha ioncaim díolmhaithe ó MSU, mar shampla íocaíochtaí ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Gheobhaidh tú Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh gach duine de do chuid fostaithe. Beidh an t-eolas ansin ar cé acu na rátaí agus scoithphointí MSU atá le gearradh.

Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach ar an rannán ar an Muirear Sóisialach Uilíoch.