Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard air a íoctar CFC?

Áirítear na hearraí seo a leanas mar bhronntanas nó oidhreacht:

 • airgead tirim
 • teach nó talaimh
 • ábhair theaghlaigh
 • pictiúir
 • seodra
 • carranna
 • stoic agus scaireanna
 • saorúsáid maoine
 • iasacht saor ó ús
 • leas saoil nó ceart chun cónaitheachta i maoin
 • sochar a fhaightear ó iontaobhas lánroghnach
 • scair eile i maoin i gcomhsheilbh a fuarthas mar oidhreacht ó chomhúinéir eile. 

Ar aghaidh: Céard air nach n-íoctar CFC?