Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard air a íoctar CFC?

Áirítear na hearraí seo a leanas mar bhronntanas nó oidhreacht:

  • airgead tirim
  • seodra nó gluaisteán
  • teach nó talaimh
  • stoic agus scaireanna
  • saor úsáid teach ar feadh tréimhse saoil
  • iasacht saor ó ús.

Féadfaidh sé go mbeidh ort freisin cáin iontaobhais lánroghnaigh ar mhaoin a choinnítear in iontaobhais lánroghnacha

Ar aghaidh: Céard air nach n-íoctar CFC?