Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard air a íoctar CFC?

Áirítear na hearraí seo a leanas mar bhronntanas nó oidhreacht:

Ar aghaidh: Céard air nach n-íoctar CFC?