Cáin ar Iontaobhas Lánroghnach (CIL)

Léargas ginearálta

Is éard is iontaobhas lánroghnach ann ná iontaobhas nach bhfuil aon sochar láithreach ann don tairbhí. Déanann na hiontaobhaithe na sócmhainní san iontaobhas a bhainistiú agus a dháileadh faoi réir na gcumhachtaí a thugtar dóibh leis an ngníomhas nó leis an uacht.

Má tá tú cónaitheach, nó gnáthchónaiteach, sa Stát agus go ndéanann tú Iontaobhas Lánroghnach a shocrú suas, ní mór duit Foirm DT1 a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a thíolacadh taobh istigh de ceithre mhí tar éis an dáta a shocraigh tú an tIontabhas Lánroghnach suas.

Tá Cáin ar Iontaobhas Lánroghnach (CIL) iníoctha ag hiontaobhaithe nó ag gníomhaire atá ag gníomhú do na hiontaobhaithe. Baineann na muirir CIL seo a leanas le sócmhainní iontaobhais:

  • Tá muirear tosaigh aonuaire 6% i gceist ar luach na sócmhainní uile san iontaobhas.
  • Tá muirear tosaigh aonuaire 1% i gceist ar an 31 Nollaig gach bliain ar luach na sócmhainní uile san iontaobhas ar an dáta sin. 

Ar aghaidh: Muirear tosaigh aonuaire 6%